infinitely-more-than-sexual-pleasure

आत्मानंद आणी मैथुनानंद

DIVINE BLISS compared to SEXUAL CLIMAX

एक्नाथानी आत्मानंद आपल्याला समजावे म्हणुन मैथुनाच्या आनंदाची
तुलना केली आहे।

गोंदवलेकर महाराज म्हणाले,

सामान्य माणुस वेग्वेग्ळल्या मारगाने आनंदाचा अनुभव घेतो.
त्यापैकी सगळ्यात उत्तकट अनुभव मैथुनात येतो. त्याच्या िक्तीतरी पट ब्रह्मानंद आहे हे संगण्यासाठी नाथानां ती उपमा द्यावी लागली. उत्कट अनंदाचे याच्यापेक्षा जास्त माप
तुमच्यापाशी नाही; याबदल नाथानां दोष कसा बरे देता येइल?”

20 MOST POPULAR CHAPTERS []

this expandable content box is made using a
free javascript from flooble
toggle(getObject(‘exp1198510466_link’), ‘exp1198510466’);

TOPICS A – to – Z []

toggle(getObject('exp1195491632_link'), 'exp1195491632');

ALL POSTS ASK THE DOCTOR
Advertisements

What do you think? Please comment..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s